TR
-
EN
 
 
Hastalıklar ve Tedavileri
Hakkında
Yayınlar, Atıflar ve H-index
Kitap Atıfları
İletişim
Hastalıklar ve Tedavileri
TIBBİ İLGİ ALANLARI VE AKTİVİTELER HASTALIKLAR
Öne çıkanlar:
Proktoloji (anorektal hastalıklar)
 • Hemoroid İlgili Eğitim Videoları
 • Anal fissür İlgili Eğitim Videoları
 • Perianal abse ve fistül İlgili Eğitim Videoları
 • Anal pruritus (kaşıntı) İlgili Eğitim Videoları
 • Konstipasyon İlgili Eğitim Videoları
 • Pilonidal hastalık Eğitim Videoları
 • Anal/perianal siğiller (warts, condylomata) İlgili Eğitim Videoları
 • Rektal prolaps İlgili Eğitim Videoları
 • Anal inkontinens İlgili Eğitim Videoları
 • Kolorektal kanserler
  Rektosel (barsak fıtığı) ve pelvik organ sarkması
  Kolorektal kanser cerrahisi tarama programları (Blue Star)
  Karın duvarı fıtıkları (kasık, femoral, göbek, insizyonel/kesi fıtıkları)
  Hastalar için Eğitim Videoları
  Cerrahlar için Ameliyat Videoları
  Bu sayfalarda Prof. Dr. Bülent Menteş ve ekibinin özellikle Proktoloji/Kolorektal hastalıklar alanında konsantre olduğu sık rastlanan hastalık gruplarını ve bu yaklaşımlarındaki temel ilkeleri tanıyabilirsiniz.
 • Hemoroidin ayaktan tedavisinde ileri teknikler (band ligasyon, infraredkoagulasyon, injeksiyon skleroterapi),
 • Hemoroidin cerrahi tedavisinde ileri teknikler (stapled/stapler hemoroidopeksi, doku seçici stapler hemoroidopeksi, ultrasonik dissektör hemoroidektomi, THD - transanal hemorrhoidal desarterialization);
 • Anal fissür tedavisinde ileri teknikler (Botox uygulaması, spazm ve basınç kontrollu sfinkterotomi),
 • Kolorektal kanserlerin tedavisi(total mezorektal eksizyon -TME, total mezokolik eksizyon -TMCE tarzında ileri cerrahi teknikler, laparoskopik ve robotik kolorektal cerrahi);
 • Rektosel (barsak fıtığı) ve pelvik organ sarkmasında transperineal, transanal ve pelvik yaklaşımlarla rekontrüksiyon ve bütünsel tedavi;
 • Rektal prolapsus tedavisinde transanal, transabdominal ve laparoskopik cerrahi;
 • Anal inkontinens tedavisi (sfinkter onarımları, dolgu maddesi (bulking agent) implant, perineoplasti, sinir stimulasyonu, elektrostimulasyon, biofeedback tedavileri);
 • Pilonidal hastalıkta cerrahi dışı tedaviler – kristalize fenol tedavisi,
 • Pilonidal hastalıkta flap cerrahisi uygulamaları;
 • Komplike perianal fistüllerin cerrahi tedavisi (hibrid seton uygulamaları, atnalı fistül gibi komplike fistüllerde cerrahi tedavi, FiLAC, VAFT gibi innovatif teknikler);
 • Rektovaginal fistüllerin cerrahi tedavisi;
 • Anal pruritus tedavisinde lokal yaklaşımlar, metilen blue uygulaması;
 • Kolonun divertiküler hastalığında acil ve seçici cerrahi;
 • Akut appendisit gibi kolorektal acillerde açık ve laparoskopik cerrahi tedaviler,
 • Karın duvarı fıtıklarında rekonstrüksiyon/laparoskopik yaklaşım,
 • Proktoloji (anorektal hastalıklar) alanında bir mükemmeliyet merkezi kurgusu
  Dünya literatürünün de kabul ettiği cerrahi/teknik innovasyonlar üreten geniş deneyim
  Proktoloji (anorektal hastalıklar) alnında doğru tanıda ileri teknoloji ve deneyim – anal ultrason, anorektal manometri ve diğer ayrıntılı proktolojik muayeneler
  Tedavide ileri teknoloji, deneyim, dünya standardlarında ve ötesinde tedavi stratejileri
  Bütünsel yaklaşım – diet ve kronobiyolojik eğitimle en basit, hızlı ve kalıcı tedavi arayışı
  Gastroenteroloji ile koordine bir mide-barsak hastalıkları merkezi (GI center) işleyişi
  Zor vakalar toplantıları ve konseylerle bir üniversite hastanesi kurgusu