TR
-
EN
 
 
Hastalıklar ve Tedavileri
Hakkında
Yayınlar, Atıflar ve H-index
Kitap Atıfları
İletişim
Hakkında
İLKLER VE ÖNE ÇIKANLAR
Üniversite platformunda 2000 senesinde ilk defa Proktoloji Ünitesi’ni kurdu.Alanındaki tek Türkçe textbook olan Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları kitabının yazarı ve editörüdür.Türkiye’de ilk olarak Stomaterapi Ünitesi’ni kurdu. Bu ünite, World Council of Enterostomal Therapists ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de stoma hemşiresi yetiştirmekte yetkili kılınmış tek ünitedir. Anal fissür, perianal abseler, rektosel cerrahisi ve pilonidal hastalık tedavisinde uluslarası review makalelerde teknik innovation/best practice atıfı almıştır.
ARAŞTIRMA VE YAYINLAR
 • İngilizce 50’den fazla cerrahi kitap/textbook kapsamında atıf
 • 1000 den fazla bilimsel makalede atıf/citation
 • “Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları” kitabının editörü
 • Uluslararası 50’den fazla tam metinli makale
 • Birçok ulusal kitap bölüm yazarlığı
 • Birçok ulusal ve uluslararası kongre “proceedings” bölüm yazarlığı
 • Ulusal ve uluslararası yüzlerce sözlü/yazılı bildiri
 • Anal fissür, perianal abseler, rektosel cerrahisi ve pilonidal hastalık tedavisinde uluslarası review makalelerde teknik innovation/best practice atıfı.
 • EĞİTİM
  1974-1981
  Istanbul American Robert College
  1981-1987
  Ankara University School of Medicine
  1987-1992
  Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, Gazi Ün. Tıp Fak.
  1998
  Visiting Clinical Fellow, Liverpool University, Dep. of Colorectal Surgery
  1993-2015
  Gazi Ün. Tıp Fak. Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi
  ÇALIŞTIĞI VE EĞİTİM ALDIĞI KURUMLAR, STATÜLER
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1981-1987)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/Tıpta Uzmanlık Öğrenimi (1987-1993)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/Acil Tıp Sorumlusu (1993-1995)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/Öğretim Görevlisi (1995-1997)
 • Royal Liverpool Üniversitesi Kolorektal Cerrahi Bölümü/Guest clinical fellow (1998)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/Yardımcı Doçent (1998-2000)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/Doçent, Proktoloji ve Stomaterapi Üniteleri Sorumlusu (2000-2004)
 • Gazi Üniversiyesi Tıp Fakültesi/Profesör (2005-2015)
 • Cerrahi Direktörü ve Bilim Sorumlusu / Akay Hastanesi (2006-2009
 • Cerrahi Direktörlüğü / Koru Hastanesi (2009-2012)
 • Cerrahi Direktörlüğü / Acıbadem Ankara Hastanesi (2013-2014)
 • Tıbbi Direktör / Liv Hospital Ankara (2014 -2015)
 • Türk Delegesi/Turkish Delegate – European Society of Coloproctology 2013
 • Consultant of Proctology and Stomatherapy Units, Gazi Un. Medical School (2003-2011)
 • TKRCD Yönetim Kurulu üyeliği (2007-2012)
 • TKRCD Dergi Editörlüğü (2007-2012)(Editor – Colon & Rectal Diseases)
 • Editorial Board – Techniques in Coloproctology
 • Editor – www.colo-proctology.com
 • Member -– European Society of Coloproctology
 • Member – The American Society of Colon and Rectal Surgeons
 • Member - The Turkish Society of Colon and Rectum Surgery
 • Co-Editor – Gazi Medical Journal (1994-1998)
 • TANI
  Proktolojik (anorektal) muayene ve tanı
  GI endoskopik tanı yöntemleri
  Anal ultrasonografi
  Anal manometri
  TEDAVİ
  Hemoroidin ayaktan tedavisinde ileri teknikler
 • band ligasyon
 • infrared
 • skleroterapi
 • Hemoroidin cerrahi tedavisinde ileri teknikler
 • stapled/stapler hemoroidopeksi
 • doku seçici stapler hemoroidopeksi
 • ultrasonik dissektör hemoroidektomi
 • THD (transanal hemorrhoidal desarterialization)
 • Anal fissür tedavisinde ileri teknikler
 • Botox uygulaması
 • Spazm ve basınç kontrollu sfinkterotomi
 • Kolorektal kanserlerin tedavisi
 • Total mezorektal eksizyon (TME), total mezokolik eksizyon (TMCE) tarzında ileri cerrahi teknikler
 • Laparoskopik ve robotik kolorektal cerrahi
 • Rektosel (barsak fıtığı) ve pelvik organ sarkmasında transperineal, transanal ve pelvik yaklaşımlarla rekontrüksiyon ve bütünsel tedavi Rektal prolapsus tedavisnde transanal, transabdominal ve laparoskopik cerrahi Anal inkontinens tedavisi
 • sfinkter onarımları
 • dolgu maddesi (bulking agent) implant
 • perineoplasti
 • sinir stimulasyonu, elektrostimulasyon, biofeedback tedavileri
 • Pilonidal hastalıkta cerrahi dışı tedaviler – kristalize fenol tedavisi
  Pilonidal hastalıkta flap cerrahisi uygulamaları
  Komplike perianal fistüllerin cerrahi tedavisi
 • Hibrid seton uygulamaları
 • Atnalı fistül gibi komplike fistüllerde cerrahi tedaviz
 • FiLAC, VAFT gibi innovatif teknikler
 • Rektovaginal fistüllerin cerrahi tedavisi
 • Anal pruritus tedavisinde lokal yaklaşımlar, metilen blue uygulaması
  Kolonun divertiküler hastalığında acil ve seçici cerrahi
  Akut appendisit gibi kolorektal acillerde açık ve laparoskopik cerrahi tedaviler
  Karın duvarı fıtıklarında açık ve laparoskopik cerrahi tedaviler